Kontrola před topnou sezónou

Začala topná sezóna – máte vyčištěný komín?
Jak vypadají naše kotle a komíny po létě? Určitě by je měl před zprovozněním prohlédnout odborník, abychom si byli jisti, že topení v nadcházející topné sezóně bude bezpečné.

Nejvíc požárů vznikne přímo v komíně, kde se vznítí nevyčištěné saze. Mezi další příčiny požárů patří nevhodná konstrukce komína, zazděný trám v komíně a špatné spáry v komíně.

Celkem v roce 2017 došlo k 1 028 požárům od komínů, celková výše škod se vyšplhala na více než 70 milionů Kč. Došlo k usmrcení 1 osoby a 42 osob se zranilo.

Nejvíce požárů vzniklo přímo v komíně, kde se vznítily nevyčištěné saze. Těchto případů bylo celkem 887 z celkového počtu požárů komínů. Mezi další příčiny požárů patřila nevhodná stavební konstrukce (79 případů požárů) nebo zazděný trám v komínu (37 případů požárů).

Jak často kontrolovat a čistit komín?
Základními lhůtami pro čištění spotřebiče paliv do 50 kWpři celoročním provozu: je 3x ročně u spotřebiče na pevná paliva, 2x ročně na kapalná paliva a 1x ročně na plynná paliva. Nové znění zákona o požární ochraně je benevolentní v tom, že umožňuje občanům, pokud jsou toho schopni, si čištění provést i sami. Jednou do roka ale musí být provedena kontrola spalinové cesty oprávněným kominíkem.

Co mohu zkontrolovat sám?
Je kouřovod řádně upevněn?
Není spotřebič nebo kouřovod propálený?
Fungují uzávěry komínových dvířek?
Jsou funkční přívodní šňůry a zásuvky u kotle?
Je dimenzování pojistek v případě elektrických spotřebičů dostatečné?
Je komín celistvý, neprodyšný, bez spár a omítnutý?
Je zařízení domácnosti v dostatečném odstupu od tepelného zdroje, příp. je použita tepelná a nehořlavá izolace?
Co dělat, když začne v komíně hořet?
Urychleně odstraňte veškerý hořlavý materiál z blízkosti komínového tělesa. Zavolejte na linku 150 nebo 112. Požár v komíně nikdy nehaste vodou, mohlo by dojít k jeho popraskání nebo i výbuchu. Do příjezdu hasičů je možné krotit plameny vhazováním písku vymetacími dvířky nebo ze střechy do komína.
4904472_komin-pozar-ohen-hasici-v0.jpg
09.11.2019 11:24:29
hasicky
Požár autobusu- zasláno svědky
'http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one