Souhrn událostí 15. 5. - 16. 5. 2014

15. 5. 2014 jednotka byla vyslána na spadlý strom ve směru z Val. Bystřice na RpR. Po třech kilometrech jednotka ,,narazila“ na strom spadlý na vozovku pod vrcholem Hlaváčky. Za použití dvou motorových pil byl strom rozřezán a odklizen z vozovky. Následně jednotka odjela dál směrem na RpR a v místní části Uhliska se otočila a na zpáteční cestě v lesním úseku cesty odstranila popadané větve z vozovky. Nasledně jednotka odjela na základnu. Čtyři členové jednotky zůstali jako záloha na stanici s vozidlem Škoda 706 RTHP. Technika: Motorová řetězová pila STIHL MS 310, STIHL MS 270

16. 5. 2014 jednotka vyjela v 05:45 na výzvu KOPIS Zlín na na rozlévající se potok na vozovku, náves a přilehlé prostranství. Po příjezdu na místo události bylo průzkumem zjištěno, že došlo k zanesení záchytné mříže nečistotami, (mříž se nachází před betonovými skružemi, do kterých potok ústí a protéká zatrubněný pod celým prostorem komunikace a křižovatky), a tím došlo k vyletí potoka na komunikaci. Jednotka odstranila nečistoty z mříže pomocí háku a tím došlo k uvolnění vtoku do potrubí a následnému protékání vody zpět korytem potoka. Následně jednotka provedla očištění středu návsi a komunikace od bahna a nečisto pomocí ručního nářadí a tlakové vody s CAS 20 Tatra 815 Terno. Po ukončení činnosti jednotka odjela zpět na základu.

16. 5. 2014 jednotka byla obecním úřadem požádána o vyčištění komunikace III. tř. před pohostinstvím U Machýčků, kde došlo vlivem silného deště k naplavení nečistot z přilehlého lesního porostu a lesní cesty. Nečistoty byly odstraňovány pomocí ručního nářadí. Následně byla vozovka omytá vysokotlakou vodou. Během čištění byla jednotka odvolána k další události a tak se nevracela na základnu.

16. 5. 2014 jednotka vyjela k odstranění spadlého stromu na kůlnu u chaty v místní části Valašské Bystřice ,,Na Dílech“ u Mičků. Jednotka provedla rozřezáni kmene stromu a odstranění ze střechy kůlny. Následně odjela na základnu. Technika: motorová řetězová pila STIHL MS 310
10362471_800871306592141_1697197650_n.jpg
10362418_800869536592318_2068406242_n.jpg
10388435_800867363259202_948458199_n.jpg
10409931_800869693258969_82031042_n.jpg
24.05.2014 19:31:47
hasicky
'http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one