Požáry a další...

JSDH Valašská Bystřice (2).jpg
Plošné pokrytí JSDH Valašská Bystřice
I.Stupeň II.Stupeň III.Stupeň
Valašská Bystřice Rožnov pod Radhoštěm Hutisko-Solanec
Malá Bystřice Horní Bečva Vigantice
Velká Lhota Růžďka Prostřední Bečva
  Bystřička  
  Vidče  
  Malá Lhota  
  Dolní Bečva  
IMG_20160312_121030.jpg
Jednotka vyjela na nahlášenou technickou pomoc směrem na horní konec naší obce. Jednalo se o uklizení uniklé provozní kapaliny ze silnice. Hlášena byla látka na 3 metrech komunikace. Po příjezdu na místo bylo zjištěno,že se látka nachází v největším množství opravdu v rozměrech 3x1 metr, ale stopa na silnici, kdy látka z automobilu utíkala byla v délce 200 metrů a šíří 5-10cm. Členové jednotky uniklou kapalinu zasypali sorbentem, který nechali nasát. Za pomoci smetáků a lopat došlo ke smetení nasáklého sorbentu a sesbírání vzniklého odpadu.
Po ukončení prací se jednotka vrátila zpět na základnu.
IMG_20190609_131859.jpg
IMG_20190609_132217.jpg
IMG_20190609_133143.jpg
Při příjezdu na místo, bylo zjištěno, že se nachází jeden listnatý strom na vozovce. Tento listnatý strom byl vyvrácen z blízkého svahu. Jednotka bezpečně ustavila techniku a dva členové řídili provoz na nepřehledné komunikaci. Zbylí členové jednotky se postarali o odklizení stromu, který byl rozřezán řetězovou motorovou pilou. Na místo se dostavila i jednotka z Rožnova pod Radhoštěm, ta ovšem nezasahovala. Během zásahu nedošlo k poškození zdraví u osob,zvířat ani škodě na majetku.
Jednotka byla svolána starostou obce k technické pomoci, čerpání vody a protipovodňovým pracím. Během krátké chvíle se rozmnožily telefonáty místních občanů, kteří byli vytopeni vodou - jednalo se o zatopené sklepy, garáže, kotelny v RD a také hospodářských staveních.
Souhrn události:
RD 15:20 čerpání - AWG čerpadlo a plovoucí čerpadlo
RD 15:50 čerpání -AWG čerpadlo a plovoucí čerpadlo
RD 16:10 čerpání - kalové čerpadlo HONDA, AWG čerpadlo
Hospodářské stavení 16:30 - vymetací práce, vyčištění kanalizace --> aby odtékala voda.

Jednotka během zásahu vyčistila mnoho kanálových vpustí, pomáhala s odklizením naplavenin a odčerpala vodu ze zatopených prostor.
Po návratu na základnu byla technika uvedena do akceschopnosti.
IMG_20190605_162451.jpg
IMG_20190605_160607.jpg
Po příjezdu na místo události bylo zjištěno, že se jedná o rozhořená ohniště po pálení klestí na ploše asi 20x30 metru. Jednotka natáhla vedení od CAS po rozdělovač a od rozdělovače jeden útočný proud "C" a jeden proud "D". Po příjezdu členů místní jednotky(JSDHO Vidče) s DA byl od rozdělovače vytvořen třetí proud "D".
Po lokalizaci požáru a prolití ohnisek vodou jednotka začala balit hadicové vedení, pak bylo zpozorováno další doutnající ohniště ještě ve vzdálenosti dalších asi 50 metrů. Jednotka přesunula sily a prostředky k zpozorovanému ohništi a následně ještě průzkumem byly dohledány další místa, kde se nacházely zbytky ohnišť. Všechny tyto byly prolity vodou, aby nedošlo k znovu rozhoření ohnišť. Dvakrát CAS dojela doplnit vodu k plnícímu stanovišti v obci Vidče. Celková spotřeba vody naší jednotkou byla 9 000 litrů vody. Po ukončení zásahu jednotka odjela zpět na základnu. Během zásahu nedošlo ke zranění zasahujících.
Po příjezdu a provedení průzkumů, bylo zjištěno, že majitel hasil komínové těleso vodou ze zahradní hadice, z prostoru střechy. Voda protékala komínem až do prostoru kachlových kamen. Jednotka překontrolovala průduchy v kachlových kamnech a provedla vyčištění od sazi, kde bylo možno se dostat. Průduchy byly malých rozměrů a špatný přístup. Saze byly vyneseny v plechovém kbelíku mimo dům a prolity vodou. Následně si velení u zásahu přebral velitel jednotka HZS stanice Valašské Meziříčí.
Požár autobusu- zasláno svědky
'http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one