Jak se hasič chovati má

 1.      1.Hasič má ve službě i mimo ni počestně a mužně chovati, má dbáti toho, aby s občanskými zákony do sporu nepřišel, aby dobrého mravu nerušil a pověst svou čistou a neposkvrněnou si zachoval.
 2.  
 3.      2.Hasič má ve službě zachovati klid, nemá příliš křičeti ani zbůhdarma mnoho mluviti, neb s jinými lidmi se hádati, a to ani ne, domnívá-li se, že se mu křivda děje. Hasič ať si počíná vždy s klidem a rozvahou. Lépe několik vteřin rozvažovati, ale pak tím rychleji a odhodlaněji pracovati.
 4.  
 5.      3.Přesnou kázeň má hasič zachovati ve službě na puntík.
 6.  
 7.       4.Poslušným buď hasič, rozkazy, které od svých představených obdrží, ať bez odmluvy, rychle a dobře provádí.
 8.  
 9.       5.Vytrvalosti buď u hasiče dostatek, hasič nesmí být každou sebe menší námahou, kterých ve službě právě jest dosti, zachvácen. Aby nejlépe, často-li bude choditi do cvičení.
 10.  
 11.       6.Opilství ať se hasič nejpilněji varuje.
 12.  
 13.       7.Hasič měj zmužilost a rozvahu.
09.03.2010 19:14:23
hasicky
'http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one