Historie sboru dobrovolných hasičů ve Valašské Bystřici se začala psát osm let po konci druhé světové války, na podzim roku 1953. Proč v obci nevznikl sbor už dříve ?

Před válkou bylo v centru obce kromě kostela ještě asi pět zděných staveb a pár dřevěných. Na přilehlém kopci Bůřov bylo roztroušeno pár dřevěnic. Ostatní chalupy se krčily na těžko přístupných místech. Z jednoho údolí není prakticky vidět do druhého, a tak když vznikl požár, věděli o něm jen nejbližší sousedé. Než se zpráva o požáru roznesla po vesnici, stoupal už jen dým z dohořívajících trosek. Nikdo v té době neuvažoval o založení hasičského sboru.

Po 2. světové válce se ale situace rychle změnila. Řada rodin se přestěhovala do pohraničí. Lidé z výše položených oblastí se začali stěhovat blíž k dopravním prostředkům, k obchodům a k centru obce. Nebývalá možnost práce v okolních průmyslových podnicích, třeba v nedalekém Rožnově pod Radhoštěm, nabízela možnost postavit si nový dům i těm, kteří o něm dříve nemohli uvažovat. Za takového vývoje obce nebylo možné pominout ochranu obyvatelstva proti požárům.

Přípravný výbor, který dostal na starost nábor členů do hasičského sboru, si obyvatelé Valašské Bystřice zvolili na schůzi v dubnu 1953.

Členy přípravného výboru byli:

 • Válek Josef
 • Stodůlka Josef
 • Měrka Matěj
 • Machýček Rudolf
 • Křenek Miroslav

Za několik měsíců se výboru podařilo získat pro členství třicet obyvatel obce. Ti se sešli na ustavující schůzi pětadvacátého října třiapadesátého roku.

První výbor pracoval v tomto složení:

 • Předseda: Josef Válek
 • Místopředseda: Ferdinant Trčka
 • Jednatel: Ladislav Románek
 • Pokladník: Bohuslav Bil
 • Velitel: Miroslav Křenek
 • Osvětový referent: Augustín Zvonek
 • Referen prevence: Rudolf Machýček
 • Referent výcviku: Ladislav Ondruch


Úřední název sboru zněl: Československý svaz požární ochrany, místní jednotka Valašská Bystřice. Vydržel až do roku 1969. Poté se bystřičtí hasiči jmenovali Český svaz požární ochrany, požární sbor Valašská Bystřice. Název se nakonec měnil ještě dvakrát, než doznal dnešní podoby Sbor dobrovolných hasičů Valašská Bystřice.

V roce 1955 byla sboru přidělana přívěsná motorová stříkačka PPS - 8. Pro její dopravu bylo nutnozajistit vozidlo. Prostřednictvím ČSAD ve Valašském Meziříčí se nám podařilo sehnat vyřazený autobus RN 30. Garáže nebyly a tak technika byla uskladněna ve sklepích záloženského hostince (dnešní "kulturní zařízení DOMEK"). Proto byla v roce 1955 započata stavba hasičské zbrojnice. Ta byla dokončena v roce 1964 a předána do užívání.

V roce 1969 obdržel sbor výkonější stříkačku PPS - 12. Za nevyhovující autobus se podařilo v roce 1970 získat vůz Tatra 805, pro nedostatek náhradních dílů bylo toto vozidlo v roce 1980 nahrazeno novým vozidlem Avia 30 s kompletním vybyvením. Později přibyla i cistena, konkrétně CAS 24 Š706. Avia i Š706 nám slouží dodnes.
V srpnu roku 2009 jsme navíc vybavili zásahovou cisternu novou radiostanicí. Čtyři přenosné radiostanice mají k dispozici také členové zásahové jednotky.

V roce 1983 se uskutečnily oslavy 30. výroči založení našeho sboru.

V roce 1985 bylo dohodnuto rozšíření požární zbrojnice, protože nebylo možné zajistit výstavbu nové. Dohodlo se rozšíření zbrojnice o jednu garáž pro umístění cisterny a také rozšíření klubovny.

Výjezdová jednotka u nás fungovala od počátku, ale až v roce 1994 byla zařazena v plošním rozmístění sil a prostředků do kategorie JPO III. Tato jednotka musí do 10. minut po vyhlášení poplachu vyjet. Poslední několik let byla jednotka v nižší kategorie JPO V., což pro ni znamenlo, že bude vyjiždět jen k požárům v naší obci. Vzhledem k rozloze a dostupnosti obce (hlavně v zimě) jsme usilovali o zařazení do kategorie III. což se našim zástupcům po mnoha jednáních podařilo a od roku 2009 jsme opět v kategorii JPO III.

Základním úkolem hasičů v Bystřici je ochrana lidí a majetku před ohněm. Nedílnou součástí sboru jsou ale také sportovní družstva mužů, žen a dorostu, která fungují od roku 1959. „Kroužek mladých hasičů byl založen až v roce 1976, Všechna družstva se pravidelně zúčastňují soutěží pořádaných v našem okrese i mimo něj a v konkurenci ostatních sborů určitě dokáží držet krok.
1
'http://www.webgarden.cz
Name
Email
Comment
Or visit this link or this one